Om padel

Padel-spillet og reglerne er ikke komplicerede. Nedenfor gennemgår vi reglerne, så de er til at forstå.

Tegning lånt af padelfreak.dk

De fysiske rammer

Padelbanen set fra oven af minder meget om en tennisbane, blot mindre.

Banen er en rektangel der måler 20 meter i længden og 10 meter i bredden. Midt på banen finder man nettet, der deler banen i 2 symmetriske halvdele, der udgør hvert holds spilleside.

6.95 meter fra nettet, løber servelinjen parallelt med nettet (på begge sider). Banen deles på langs af en ”central servelinie” inde i servefelterne.

Alle linjerne er 5 cm brede og skal være i en farve, der står som kontrast til banens generelle farve. Padel banen skal have en minimums frihøjde på 6 meter uden nogen form for forhindringer eller elementer over hele banens område. De fleste nye baner bliver dog ofte lavet med en frihøjde på ca. 8 meter.

Nettet skal passe til banens bredde og dermed være 10 meter langt og rejse sig 88 cm over jorden i midten, og 95 cm i begge sider.

Padelbanen

Padel banen er omringet af vægge på alle banens sider.

Væggene følger banens længde og bredde på 20 og 10 meter.

Siderne er primært dækket af glas, der aktivt kan bruges i spillet og giver bolden et ensartet hop når den rammer. Dog er der områder med metalgitter, der giver bolden variation i hoppet, når den rammer.

I enderne er væggene 4 meter høje. De 3 meter fra gulvet og op, udgøres af et et spilbart materiale, og den sidste meter er metalgitter.

Fra bagenden fortsætter det spilbare område ude langs siderne i 2 meter, før den spilbare væg falder med en meter og dermed ender på 2 meter i højden. Resten af sidevæggen udgøres af metalgitter.

Padel banens underlag er som oftest lavet af kunstgræs, som er tilføjet en smule rigtigt eller kunstigt sand. Gulvet kan dog også været lavet af beton eller cement.

 

Padelbolde

Padel bolde minder rigtig meget om tennisbolde, men der er dog en smule forskel. Padelboldene er lidt blødere og hopper derfor ikke helt ligeså højt.

Padel bats har de et hoved og et greb og den samlede længde er indenfor 45,5 cm og hovedet er aldrig bredere end 26 cm.
Spillerregler – point

 

Spillerregler – korrekt retur

Bolden returneres korrekt hvis:

1. Bolden slås til med battet af en af modspillerne, eller rammer modstanderens krop, tøj eller bat, efter den er blevet spillet.

2. Bolden slås direkte over på modstanderens banehalvdel, eller rammer en væg på spillerens egen banehalvdel, og derefter ryger over på modstanderens banehalvdel.

3. Bolden rammer modstanderens banehalvdel og hopper derefter op metalgitteret eller en af væggene.

4. Hvis bolden direkte efter et slag hopper fra modstanderens gulv og ud af banen og rammer et objekt uden for banen (loftet inkluderet).

5. Bolden rammer nettet og derefter lander på modstanderens banehalvdel.

6. Bolden rammer et objekt på banen, der ikke er en del af spillet eller banen. Dette kunne f.eks. være en anden bold.

7. Bolden hopper korrekt ind på modstanderens banehalvdel, efter at bolden er blevet ramt, og derefter ryger direkte tilbage på serverens banehalvdel, i hvilket øjeblik modspilleren rammer den. Altid forudsat af at hverken spilleren eller nogen del af hans tøj eller bat har rørt ved nettet, stolperne eller modstanderens bane, og bolden opfylder betingelserne angivet i punkt 1 til 6 ovenfor.

8. Bolden bliver “skovlet” eller skubbet. Så længe bolden ikke bliver ramt to gange, og at berøringen kan ses som en flydende bevægelse, og boldens bane ikke afviger voldsomt fra et normalt slag.

9. Den returnerede bold rammer modstanderens banehalvdel i et hjørne (hvor gulvet og væggen møder hinanden)

10. Ved spil uden for banen. Bolden kan returneres uden for banen hvis returneringen opfylder ovenstående regler.

Spillerregler – vundet point

1. Hvis bolden efter at have ramt modstanderens banehalvdel hopper ud af banen igennem et hul i metalgitteret, eller sidder fast i metalgitteret.

2. Hvis bolden efter at have ramt modstanderens banehalvdel sidder fast i den flade overflade oven på væggene.

Sådan gives point i padel

Point i padel gives ligesom i tennis. Det vil sige, at pointene kører i rækkefølgen: 15, 30, 40 og game.

Står man lige på 40, er dette kaldet “deuce”, og man skal derfor have to ekstra “point” for at vinde.

Vinder man det første ekstra point, opnår du “advantage”.

Vinder du også næste point, så vinder du partiet. Taber du derimod dit næste point, så mister du “advantage” og begge er igen på “deuce”.

Det første par der vinder 6 partier, med et minimum af 2 partier ned til modstanderen, vinder sættet. Står du derfor 5-5 skal man vinde 7-5 for at vinde sættet.

Står man 6-6 spiller man et “tie-break”.
Her gælder det om først at få 7 point, med minimum 2 point ned til modstanderen. Pointene i et tie-break tælles 0,1, 2, 3, 4 osv.

En kamp består af 3 sæt, og den bedste over 3 sæt vinder.

 

Spillerregler – position

Hvert spillende par placere sig på hver sin side af banens net. Spilleren der server, starter bag servelinjen på sin egen side af den centrale servelinje. Man server til modstanderen diagonalt overfor, som kan modtage på hele deres halvdel af banen.

I konkurrencer kan man vælge imellem at vælge banehalvdel først, eller vælge at starte med at serve eller modtage først. Modstanderen får derefter lov at vælge muligheden, der blev efterladt. Hvem der får lov at vælge først, afgøres med møntkast.

Der skal byttes ende efter hvert ulige parti – det vil sige 1., 3., 5. osv.

I tilfælde af tie-break skal der skiftes ende efter hver 6. point.

 

Spillerregler – vundet point

1. Hvis bolden efter at have ramt modstanderens banehalvdel hopper ud af banen igennem et hul i metalgitteret, eller sidder fast i metalgitteret.

2. Hvis bolden efter at have ramt modstanderens banehalvdel sidder fast i den flade overflade oven på væggene.

Serven vil blive kaldt “net” hvis:

1. Bolden rammer nettet eller net stolperne og derefter lander i modtagerfeltet, så længe den ikke rammer metalgitteret før, at den rammer jorden anden gang.

2. Bolden efter at have rørt nettet eller stolperne, rammer en spiller.

Serven vil blive taget om (“let”) hvis:

3. Bolden serves før modtageren er klar (se reglen om serv stk. 11)
Hvis bolden dømmes “let” på den første serv, tages hele serven om, og spilleren har stadig to serve.
Hvis bolden dømmes “let” på anden serv, har spilleren kun ret til at tage anden serv om.

Spillerregler – ”let”

Spillerregler – serven er fejl når:

1. Serveren overtræder ovenstående regler 1 til 6 under “Serven”

2. Serveren rammer ikke bolden i et forsøg på at serve

3. Bolden rammer gulvet uden for modstanderens modtagerfelt.

4. Bolden rammer spilleren, hans partner eller hvilket som helst objekt de måtte have på eller holde.

5. Bolden rammer metalgitteret rundt om banen som det første, efter at have ramt gulvet i modtagerfeltet.

6. Bolden hopper ud af banens indgang efter at have ramt gulvet. Såfremt der ikke er en “safety zone”, og derfor ikke kan spilles “out-of-court”.

Spillerregler – servereturnering

1. Spilleren der modtager må først returnere bolden efter, at den har ramt gulvet i deres modtagerfelt én gang, og før den rammer gulvet for anden gang.

2. Det modtagende hold i første parti af hvert sæt bestemmer hvilken spiller, der skal modtage. Denne spiller modtager herefter altid første serv i hvert parti, indtil sættet er færdigt. Spillerne skal skiftevis modtage serven ud fra den rækkefølge, der er valgt. Rækkefølgen må ikke ændres i løbet af sættet, men først ved starten af et nyt sæt.

3. Hvis bolden rammer en modtagende spiller eller deres bat, før den rammer gulvet, vil dette blive anset for et point til det servende hold.
Spillerregler – ”net”

Spillerregler – serven

Spillet om point starter altid ud med en serv. Til hver serv har man to forsøg, i tilfælde af at den første er ugyldig. Serven skal overholde følgende regler:

1. Spilleren der server skal stå bag servelinjen, og på sin side af den centrale servelinje. Spilleren må først bevæge sig over disse linjer, efter bolden er blevet servet.

2. Bolden skal kastes en gang i jorden, indenfor servelinjerne, før der serves til bolden.

3. Spilleren der server må ikke ikke betræde hverken den centrale servelinje eller servelinjen.

4. Padel bolden skal serves fra under taljeniveau. Det vil sige, at bolden skal være under dette niveau, i det bolden rammes med battet. Spilleren skal altid have som minimum en fod i kontakt med jorden under serven.

5. Der serves først fra højre side af banen, hvor bolden skal skydes direkte over nettet til modtagerboksen på diagonalt modsatte side. Bolden skal her ramme gulvet inden for linjerne af modtagerboksen. Når pointet er vundet, skifter serven side og serves fra venstre mod højre.

6. En spiller må hverken hoppe, løbe eller gå mens personen server. Det er tilladt at lave små fodbevægelser, så længe de ikke har indflydelse på spillerens serve position.

7. Serven anses for værende foretaget i det, der er kontakt med bolden, eller der er blevet gjort et forsætligt forsøg på at ramme den.

8. Hvis der ved en fejl serves fra den forkerte side, skal fejlen justeres så hurtigt som muligt, efter at den er blevet opdaget. Alle point er stadig gældende, men det skal dog tages i betragtning, hvis fejlen er sket på første serv.

9. Før hvert sæt begynder, skal spillerne vælge hvilken rækkefølge, de ønsker at serve i. Når rækkefølgen er valgt, kan den ikke ændres, før næste sæt påbegyndes.

10. Hvis en spiller server uden for tur, skal den spiller, der rigtigt skulle have servet, gøre det så snart man har opdaget fejlen. Alle point op til fejlen har fundet sted anses for værende gyldige. I tilfælde af at partiet er afsluttet inden man opdagede fejlen, forbliver serve rækkefølgen, som den er, indtil sættet er afsluttet.

11. Der må ikke serves før, at den modtagende spiller er klar. Det forventes dog, at den modtagende spiller tilpasser sig spillets rytme og er klar til at modtage, når servende spiller er klar til at serve.

12. Du har ikke mulighed for at hævde dig “ikke klar”, hvis der er foretaget et forsøg på at returnere bolden. Modsat kan der ikke kaldes “fejl” på serven, hvis det kan bevises, at modstanderen ikke var klar.

Et point spilles om (“let”) hvis:

1. Bolden går i stykker under spillet

2. Et fremmed objekt trænger ind på banen

3. Hvilken som helst afbrydelse eller forstyrrelse af kampen der måtte komme af uforudseelige årsager, uden sammenhæng til spillerne.

Spillere skal gøres opmærksom på en “let” situation omgående. Hvis spilleren fortsætter spillet, mistes retten til at kalde “let”.

Hvis der anmodes om “let”, er det dommerens beslutning, om hvorvidt “let” er korrekt eller ej. Hvis dommeren ikke vurderer, at der er “let”, mister spilleren det anmodede pointet.
Spillerregler – når bolden er i spil

Hvert par skiftes til at slå til bolden.

Bolden er i spil fra serven, indtil pointet er vundet eller der kaldes “let”.

Bolden er fortsat i spil hvis den rammer en anden del af banen efter den har ramt modstanderens gulv, og skal returneres inden den rammer jorden for anden gang.

Andre dele af banen er som angivet tidligere væggene, metalgitteret, nettet og stolperne.
Spillerregler – Tabt point

Spillere taber pointet, hvis:

1. En af ​​spillerne, deres ketsjere eller tøj, rammer nettet, netstolperne, spændingskablet eller en hvilken som helst del af modstanderens bane, mens bolden er i spil.

2. Bolden rammer jorden to gange, før den returneres.

3. Bolden hopper over banens markerede grænse, altså den ydre omkreds, (på langs eller i enden) eller gennem porten.

4. Hvis der spilles uden for banen, er reglen, at hvis bolden forlader banen gennem døren, eller over siden eller enden, så skal den returneres inden den rammer jorden for anden gang eller rammer et objekt.

5. Hvis spilleren rammer bolden, før den er kommet over nettet.

6. Hvis en spiller returnerer bolden, enten direkte eller rammer den fra væggene på sin egen bane uden at den hopper først og efterfølgende rammer væggene på modstanderens bane, metal hegnet eller ethvert element, der ikke er relateret til eller placeret på modstanderens banehalvdel.

7. Hvis en spiller returnerer en bold, enten direkte eller uden for væggene på deres bane, og bolden rammer nettet eller net stolpen og derefter direkte ind på en af ​​væggene på den modsatte bane, hegnet eller et hvilket som helst element, der ikke er relateret til eller placeret på modstanderens banehalvdel.

8. Hvis en spiller rammer bolden to gange. (Dobbelt hit).

9. Hvis bolden efter at have været ramt, rører ved spilleren, der spiller bolden, deres ledsager eller andet, der bæres af spillerne.

10. Hvis bolden rammer nogen af spillerne eller deres udstyr, bortset fra ketcher, efter at være blevet ramt af det modsatte hold.

11. Hvis en spiller rammer bolden, og den rører ved metalhegnet, en hvilken som helst del af jorden på deres egen side af banen eller ethvert element, der ikke er relateret til banen, der ligger på jorden på deres egen side af banen.

12. Bolden rammes ved at kaste sit bat efter den.

13. En spiller hopper over nettet, imens spillet er i gang.

14. Begge spillere rammer bolden samtidigt eller efter hinanden. Bolden må kun rammes af én spiller på holdet.

NB: Det betragtes ikke som et dobbelt hit, når et par prøver at ramme bolden samtidigt og den ene rammer den og den anden rammer deres holdkammerats bat.

15. Den spiller der rammer bolden, har en, begge fødder eller en hvilken som helst del af sin egen krop uden for deres bane. Medmindre der må spilles udenfor banen.

16. En spiller laver fejl i serven to på hinanden følgende gange.